Privacy

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, p.a. Oude werf 84, 4691 TA, KvK-nummer 68723962 (hierna: TholenSterk) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van de website van Tholen viert 75 jaar vrijheid. TholenSterk acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met TholenSterk via avg@tholenviert75jaarvrijheid.nl.

In het algemeen kan TholenSterk gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform.

Hoe verzamelen we gegevens?

TholenSterk kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag;
  • Via onze eigen website (www.tholenviert75jaarvrijheid.nl) – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt TholenSterk via de website door o.a. het gebruik van cookies.

Welke gegevens verzamelen we, van wie, met welk doel en hoe lang bewaren we deze gegevens?

Omdat we gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen, kan je hieronder zien welke gegevens dat zijn, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren:

Ontvangen e-mailbericht
Wat: e-mailadres;
Waarom: om wij op jouw bericht moeten kunnen antwoorden;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we de activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid zijn afgerond.

Tot slot vallen ook door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals reacties op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten onder gegevensverwerking. Welke gegevens je daar achterlaat, hoe lang deze worden bewaard en of deze voor andere doeleinden worden gebruikt valt buiten het bereik van TholenSterk.

Met wie delen we gegevens?

TholenSterk deelt geen gegevens met anderen, voor zover daar geen wettelijk vereiste voor bestaat.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites van sponsors van TholenSterk, waarnaar TholenSterk linkt of social media buttons op onze website waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. TholenSterk is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

  • je kunt op www.tholenviert75jaarvrijheid.nl je gegevens voor de privacyrechten wijzigen of verwijderen;
  • je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Hieronder kun je je gegevens aanpassen of verwijderen.

Jouw informatie onderhouden

TholenSterk doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Contact opnemen

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via avg@tholenviert75jaarvrijheid.nl.

Wijziging privacy statement

TholenSterk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

@Laatste wijziging 28 november 2019

Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, p.a. Oude werf 84, 4691TA, KvK-nummer 68723962.

Cookies en persoonsgegevens

Cookie-instellingen:

Persoonsgegevens: Je hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van jouw persoonsgegevens. Wil je van dit recht gebruikmaken, vul dan hieronder het e-mailadres in dat je gebruikt hebt op deze website.

Vul hier jouw e-mailadres in: