Educatieprogramma

Voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Tholen is een educatie-programma samengesteld. Onderstaande informatie is bestemd voor de juf of de meester.


Inleiding voor de juf en meester

Groepen 1/ 2 & 3 

Voor deze groepen hebben wij 5 mogelijke lessen bedacht die over de tijd verdeeld kunnen worden.  

Les 1

Voor les 1 is het idee om in iedere klas een ouder of ander familielid te laten voorlezen met een verhaal over de Tweede Wereldoorlog of de bevrijding van Nederland. Een mogelijk verhaal is Roosje Weiss dit is voornamelijk voor groep 3. https://www.youtube.com/watch?v=4P1krh4VkyU Voor groep 1/2 is een ander verhaal misschien een beter idee.

Les 2

In les 2 krijgen de kinderen een kleurplaat van een tank. Deze mogen ze gaan invullen door donker groen en licht groen papier te scheuren en deze op de kleurplaat te plakken. 

Les 3

In les 3 mogen alle groepen een tekening maken met als thema “Hoe de oorlog er volgens jou uit ziet”.

Les 4

Voor les 4 hebben wij het idee om de kinderen een werkblad te laten maken. Voor groep 1 een kleurplaat over de oorlog waar ieder cijfer een kleurtje heeft. Voor groep 2 een stempelblad met woorden van de tweede wereldoorlog.  Voor groep drie een schrijfblad.  

Les 5

Alle kinderen van groep 1,2 en 3 mogen meedoen met de kleurwedstrijd. Er zijn 3 prijzen te verdelen, vandaar dat iedere groep een andere kleurplaat heeft gekregen.

Wilt u de kleurplaten per groep in één enveloppe verzamelen en controleren of alles goed is ingevuld?

Ophalen van de enveloppen vindt plaats op woensdag 18 mei 2022
De uitreiking van de prijzen gebeurt op woensdag 25 mei 2022.

Wilt u de kleurplaten per groep in een enveloppe verzamelen en controleren of alles goed is ingevuld?
Ophalen enveloppen: woensdag 18 mei 2022
Uitdelen prijzen: woensdag 25 mei 2022

U krijgt tijdig bericht mocht een van uw leerlingen een prijs hebben gewonnen.

Groepen 4/5  

Les 1

Het boek Roosje Weiss (te bestellen bij de bibliotheek – ISBN: 9789030399001) wordt voorgelezen in de klas. Zo krijgen de kinderen een idee over hoe de oorlog was.

Les 2 & 3

In les 2 en 3 mogen de kinderen een stripverhaal maken van 2 á 3 pagina’s per kind over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Nederland/ Tholen.

Les 4 & 5

Les 4 en 5 staan in het teken van het schrijven van een gedicht voor de gedichtenwedstrijd. In les 4 wordt er een gedicht voorgelezen en besproken waar je op moet letten bij het schrijven van een gedicht. De kinderen mogen het gedicht inkleuren.

In les 5 mogen de kinderen, na herhaling van les 4, zelf een gedicht gaan schrijven over de bevrijding.

Wilt u de gedichten per groep in een enveloppe verzamelen en controleren of alles goed is ingevuld?
Ophalen enveloppen: woensdag 19 mei 2022
Bekendmaking winnaars: woensdag 26 mei 2022

U krijgt tijdig bericht mocht een van uw leerlingen de winnaar zijn die het gedicht mag voorlezen tijdens de officiële opening op woensdagavond 8 juni om 19.30 uur bij het kampement (Oesterputten) in Tholen.

Groepen 6, 7 & 8

Groepen 6, 7 en 8 gaan werken naar een eindproduct. Een werkstuk over de Bevrijding van Tholen.

Les 1

Alle leerlingen kiezen een piloot via de database op de website https://db.wingstovictory.nl/database.php en verzamelen informatie over zijn geschiedenis.

De kinderen schrijven hier een kort verslagje over van minimaal 1 A-4.

Les 2

In les 2 mogen de kinderen verder gaan met het onderzoeken van hun piloot.

Les 3

In les 3 mogen de kinderen informatie gaan zoeken over de Tweede Wereldoorlog.

  • Wat is er gebeurd? 
  • Waar en wanneer begon de oorlog? 
  • Wanneer en hoe is Tholen bevrijd? 
  • Wie waren er betrokken bij de oorlog?

Deze vragen moeten beantwoord worden.

Les 4

In les 4 gaan de kinderen verder met hun onderzoek. Aansluitend gaan ze een stuk schrijven over wat ze gevonden hebben. Minimaal 1 A-4. Vervolgens mogen de kinderen een eigen oorlogsverhaal gaan schrijven. Minimaal 1 A-4.

Les 5

In les 5 bezoeken de leerlingen na aanmelding het Kampement op de Oesterputten in Tholen op 9 of 10 juni. U ontvangt per school een schema met de ingedeelde bezoektijden voor het kampement.

Van het bezoek mogen ze een eindverslag gaan schrijven in de klas. De volgende vragen worden in het verslagje beantwoord:

  • Wat was er allemaal te zien? 
  • Wat wist je nog niet? 
  • Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt? 

Hieronder kunt u een reactie achterlaten
Vul onderstaande rubrieken in:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.