Voorwoord

Beste jongens en meisjes,

In november 2019 schreef de vorige burgemeester – mevrouw Ger van de Velde – het onderstaand voorwoord.

Jullie gaan de komende weken aan de slag met het thema 75 jaar Vrijheid in Tholen en Sint Philipsland. Deze website is door Stichting Tholen Sterk speciaal ontworpen en geeft jullie veel informatie over dit thema. Het stil staan bij de geschiedenis dat er na een lange periode van bezetting en onderdrukking weer vrijheid was is heel belangrijk. De feiten en verhalen moeten worden doorverteld.

Wij kennen in onze gemeente ook slachtoffers zowel militaire als burgerslachtoffers. Heel veel jonge mensen uit verre landen zoals Canada, Amerika, Engeland, Polen etc. verloren hun leven voor onze vrijheid en hebben daar keihard voor gevochten. Tientallen burgers zijn om het leven gekomen door allerlei oorzaken zoals aanvallen, ontploffingen, ongelukken etc. en op allerlei plaatsen. Zij deden niet actief mee aan de oorlog maar hebben wel hun leven verloren door die strijd.

Tholen en Sint Philipsland waren eerder vrij dan een groot deel van Nederland en dat heeft consequenties gehad. Tholen en Sint Philipsland kwamen namelijk in de frontlijn te liggen gedurende een half jaar.

Ook de inundatie (het onder water zetten van de polders door de bezetter) had toen een grote impact op het eiland Tholen. Een groot deel van de bewoners was verplicht om hun huizen te verlaten en moesten ergens anders buiten het eiland, eigenlijk zelfs door heel Nederland, onderdak zien te krijgen.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar is toen hard voor gevochten. Dat mogen we nooit vergeten. De vrijheid willen we in standhouden en daar moeten we dagelijks hard aan werken. Elkaar respecteren en ruimte geven zijn belangrijke randvoorwaarden.

Ik hoop dat jullie met veel interesse en betrokkenheid de lessen zullen volgen en ben benieuwd naar het resultaat.

Heel veel succes gewenst.

Met vriendelijke groet,

Ger van de Velde-de Wilde

oud-BurgemeesterTijd te gaan tot de opening van het kampement en de bezoeken van de basisschoolleerlingen aan het kampement :

139dagen 23uren 02minuten 00seconden