Hulde aan de bevrijders!

Wees trots op onze vrijheid en besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Iedereen is het erover eens: oorlog mag nooit meer gebeuren.

De groep mensen die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt wordt ieder jaar kleiner. Het belang van het doorgeven van onze vrijheid blijft daarom belangrijk.
In 2022 vieren we in Nederland dan ook dat we meer dan 75 jaar in vrijheid leven. Een moment van extra bewustwording van onze vrijheid vroeger en nu.

Ons doel
Met de inwoners van de gehele gemeente Tholen samen onze vrijheid vieren, herdenken en doorgeven aan de volgende generaties.

Wat gaan we doen?

  • Kampement met legervoertuigen op de Oesterputten in Tholen van 8 t/m 11 juni 2022
  • Rondritten voor en door de gemeente Tholen op 9 en 10 juni 2022
  • Educatie voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Tholen dat bestaat uit een (digitaal) educatief lesprogramma en voor de groepen 6, 7 en 8 een bezoek aan het kampement
  • Aanwezigheid diverse onderdelen defensie