Lessen voor de middenbouw

Groepen 4/5

Les 2
Verhaal bedenken

Voor les 2 ga je heel goed nadenken hoe de Tweede Wereldoorlog er voor jou uit zou zien. Bedenk een hoofdpersoon ter voorbereiding van je stripverhaal. Dit kun je zelf zijn, een vriendje/vriendin, een familielid, piloot of soldaat. Bedenk het zelf maar.

Schrijf al vast in steekwoorden op waar je verhaal over zal gaan.